Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất,

Địa chỉ: phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM.

Quyền sử dụng đất, diện tích 121 m2, thửa đất số: 1077, tờ bản đồ số: 1,

Loại đất: làm nhà ở,

Thời hạn sử dụng: lâu dài

Chủ tài sản: Nguyễn Thị Xuân Dưỡng

Số lượng: 01 tài sản.

Chất lượng: theo hiện trạng thực tế tại thời điểm đấu giá

Giá khởi điểm: 2.257.518.640 đồng (hai tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm mười tám ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng)

Tiêu chí lựa chọn:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

- Có phương án đấu giá khả thi và hiệu quả

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm;

- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại trụ sở người có tài sản đấu giá, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo. 

Kết nối với NCB

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.